Den Haag

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Langetermijn budget voor welzijn buurt

Door: Geanonimiseerd
3 maart 2019
Duinoord Begroot   |   13 mei 2019 09:00

Dit plan kreeg minder dan 25 positieve likes. Er zijn in totaal 19 plannen ingediend die minder dan 25 likes kregen. Een plan moest minimaal 25 positieve likes halen om in aanmerking te komen voor een eerste haalbaarheidscheck. Dit plan is daarom ook niet geselecteerd voor de stemfase.

straatlantarens Duinoord energieneutraal laten branden dmv investeren in zonnepanelen. Jaarlijks bespaarde budget herinvesteren in buurt

Door lantarenpalen energieneutraal te laten branden dragen we als buurt bij aan verbetering van het millieu en daarnaast kan het jaarlijks bespaarde budget ten goede komen aan het welzijn in de buurt Duinoord (via bewonersoverleg en werkgroepen die er zijn in de buurt). Dit plan levert dus een lange termijn budget op voor Duinoord ter verbetering van de buurt dat jaarlijks besteed kan worden aan groen/duurzaamheid/welzijn. 

De Groene Regentes heeft kennis in huis voor investeren in zonnepanelen op collectieve daken. Wellicht is er een gemeentedak in Duinoord dat hiervoor in gebruik genomen kan worden, of kan er mee geinvesteerde worden op een collectief dak van De Groene Regentes. 
https://www.groeneregentes.nl/projecten/

Argumenten

Argumenten voor

Nog geen argumenten voor.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Geanonimiseerd | 3 maart 2019 19:52

Het miniem aantal straatlantaarns die al branden op zuinige gas lampen, weegt niet op tegen de kosten en onderhoud van dure zonnepanelen, accus, kabels en transformatoren.. Het milieu is hier niet echt gebaat bij.

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.
Uitleg Stemmen Archief