Den Haag
Dit plan is niet geselecteerd

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is niet geselecteerd

Spelen op niveau

Door: Geanonimiseerd
4 maart 2019
Duinoord Begroot   |   13 mei 2019 09:00

Dit plan heeft de haalbaarheidscheck niet gehaald. De Galvani school is eigenaar van het terrein. In eerdere gesprekken met bewoners, de Galvanischool en wethouder Bruines is afgesproken dat de gesprekken worden hervat ná de verbouwing. De gemeente is uiteraard bereid om hier bij aan te sluiten.

Beschikbaar blijven van de speelpleintjes in de Snelliusstraat voor buurtkinderen na renovatie van de Galvanischool.

Voor het opgroeien van kinderen is het belangrijk dat ze op een veilige afstand van hun thuis buiten kunnen spelen met andere buurtkinderen. De 'achterspeelpleintjes' van de Galvanischool, in de Snelliusstraat hebben altijd in die behoefte voorzien. Dat heeft ervoor gezorgd dat generaties lang kinderen laagdrempelig werden uitgedaagd met leeftijdgenoten in contact te komen, onder mild toezicht van verantwoordelijke straatbewoners en ouders. 

In de renovatieplannen van de Galvanischool worden deze speelpleintjes verhoogd. Het schoolbestuur geeft aan dat de pleintjes daarna slechts tijdens schooltijden te gebruiken gaat zijn voor sport en spel. 

Dit plan is bedoeld om te onderzoeken wat er nodig is om het schoolbestuur ertoe aan te zetten de verhoogde speelpleintjes open te blijven stellen voor de buurtkinderen in Duinoord. In dit plan is er allereerst een een verhelderingsfase aan de orde (wat ligt er aan formele afspraken, wat is de rol van het schoolbestuur, wat kan en wil de gemeente doen, welke bijdrage kunnen wij als buurtbewoner leveren). Vervolgens wordt er een zo simpel mogelijk stappenplan opgezet om low-budget, met heldere verantwoordelijkheidsafspraken, de speelpleintjes open te houden voor de kinderen. 


Argumenten

Argumenten voor

Nog geen argumenten voor.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Nog geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.
Uitleg Stemmen Archief