Den Haag

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Be-Perk het steen beide hoeken Groot Hertoginnelaan-2e Sweelinckstraat

Door: Geanonimiseerd
4 maart 2019
Duinoord Begroot   |   13 mei 2019 09:00

Dit plan kreeg minder dan 25 positieve likes. Er zijn in totaal 19 plannen ingediend die minder dan 25 likes kregen. Een plan moest minimaal 25 positieve likes halen om in aanmerking te komen voor een eerste haalbaarheidscheck. Dit plan is daarom ook niet geselecteerd voor de stemfase.

Verhoogde perken beide hoeken Groothertoginnelaan-2e Sweelinckstraat á la perken to OLV-kerk Elandstraat iov huidige volledige bestrating.

Mooie oplossing met groen en zitgelegenheid ipv huidige "steenvlakte" die wordt gebruikt door fietsers: bocht afsteken.
Het gebied bij de kruising Groothertoginnelaan, 2e Sweelinckstraat en Valeriusstraat is een veel breder deel van de Groothertoginnelaan vergeleken met het tracé aan weerszijden daarvan. Het oogt als een plein(tje) aan weerszijden met het gebied nodigt niet uit tot ontmoeting. Wel blijken deze gebieden aantrekkelijk voor fietsers die hier namelijk de bocht kunnen afsteken. 
In het tracé Groothertoginnebrug-Valeriusstraat wordt überhaupt veel over het trottoir gefietst aan beide kanten én in beide richtingen. Mijn plan helpt mee enigszins "paal en perk" te stellen aan dit ongewenste en vaak gevaarlijke gedrag.
Het pleintje tegenover de OLV-kerk  Elandstraat 194, is enorm verbeterd door de aanleg van verhoogde perken die tevens als zitgelegenheid dienen aan de randen van het gebied met centraal een open gebied. Een ontmoetingsplaats.
Ter compensatie kunnen in de perken meer bomen worden aangeplant ter compensatie van het drukke verkeer.    
PS Overigens ben ik van mening dat de verwaarloosde oevers van het Verversingskanaal tussen Groothertoginnebrug en Houtrustbrug moeten worden aangepakt, zeker nu er zoveel wordt bijgebouwd aan het belendende Verhulstplein. Denk hierbij aan plantsoenvorming en/of wandelsteigers.


Argumenten

Argumenten voor

Geanonimiseerd | 9 maart 2019 17:15

De steenvlakte is slecht voor het beeld van de wijk. Het draagt bij aan het aantal hitte-eilanden in de stad en slecht voor de afvoer van regenwater. Vergroening van de wijk is een goed idee.

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Geanonimiseerd | 10 maart 2019 18:14

Dit plan is al opgenomen in de begroting van de gemeente en zal dus al uitgevoerd worden. Die 30.000 euro is dus voor iets anders.

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.
Uitleg Stemmen Archief