Den Haag
Dit plan is niet geselecteerd

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is niet geselecteerd

Slimme straatverlichting aangedreven door zonne-energie opgewekt in Duinoord

Door: Geanonimiseerd
6 maart 2019
Duinoord Begroot   |   13 mei 2019 09:00

Dit plan heeft de haalbaarheidscheck niet gehaald. Op dit moment zijn er al meerdere pilots gaande in Den Haag in het kader van duurzame straatverlichting. Daar zijn nog geen conclusies uit getrokken. Het is daarom nu niet van toegevoegde waarde om nóg een pilot op te starten. Daarnaast is € 30.000 helaas geen toereikend budget voor een dergelijke pilot.

Slimme verlichting: fel licht alleen als het nodig is, opgewekt door een zonne-facade.
Beter voor mens, milieu en Duinoordse nachtdieren.

Slimme straatverlichting

"Slimme" straatverlichting werkt met LED technologie en brandt minder fel op die momenten in de nacht dat er minder mensen zijn. Dit is voordelig voor het stroomgebruik maar ook voor het nachtleven, want in ons gedeelte van Duinoord hebben we zelfs vleermuizen.
Nu kan men een stap verdergaan in besparing van electriciteit door de LED straatverlichting te laten werken op gelijkspanning. Een mooi voorbeeld hiervan is onderzoek dat de Haagse Hogeschool heeft gedaan met CityTec uit Alblasserdam in Zuid-Afrika.

Mijn idee is als volgt: ik zou een pilotproject willen opzetten waarbij de straatverlichting in de omgeving waar ik woon (Schuytstraat) wordt vervangen door LED verlichting werkend op gelijkspanning, en dat de electriciteit om de straatverlichting te laten werken wordt opgewekt op een zonne-facade. Met een "zonne-facade" bedoel ik een muur die bekleed is met transparante zonnepanelen, zoals die gemaakt worden door de Delftse firma Physee.

Het voordeel is dat de spanning die genereerd wordt door zonnepanelen al gelijkspanning is en dus direct gebruikt kan worden voor de verlichting.

Door transparante zonnepanelen te gebruiken blijft de muur gewoon zichtbaar en wordt het oorspronkelijke karakter van het huis (en het beschermde stadsgezicht) niet aangetast. 

Wij zouden als VvE onze buitenmuur (wij wonen op de hoek, en de muur is gericht op het zuiden) voor deze pilot beschikbaar willen stellen. 

De benodigde partners om een dergelijk project uit te voeren zijn in Nederland voorhanden:
  • CityTec uit Alblasserdam (vanwege hun expertise op gelijkspanning en straatverlichting) 
  • Physee uit Delft als fabrikant van de transparante zonne-facade 
  • En een innovatief Nederlands bedrijf zoals E-Stone Batteries dat een recyclebare batterij ontwikkelt voor de opslag van zonne-energie.

De voordelen:
  • besparing van electriciteit, beter voor milieu
  • slimme verlichting: minder op momenten dat het niet nodig is, beter voor milieu en nachtdieren
  • overgaan op LED verlichting en gelijkspanning, dit is veel efficiënter
  • lokaal opwekken van electricteit
  • ondersteuning van innovatieve Nederlandse bedrijven op het gebied van cleantech (Physee, e-Stone Batteries)
  • Aantonen dat nieuwe technologie in een beschermd stadsgezicht goed samen kan gaan.


Argumenten

Argumenten voor

Geanonimiseerd | 11 maart 2019 13:39

Lijkt me een goed plan omdat het oogsten van zonneenergie en een leven in harmonie met de natuurwetten veel oplevert. Zou echter wel proberen de historische lantaren alen te behouden. Is dat systeem daar ook geschikt voor?

Geanonimiseerd | 13 maart 2019 17:20

Ja, het absoluut de bedoeling om de historische straatlantaarns te behouden, en dit is technisch ook mogelijk.

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Nog geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.
Uitleg Stemmen Archief