Den Haag

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Fietsveiliger kruispunt Groot Hertoginnelaan samen met “B-perk het steen”

Door: Geanonimiseerd
6 maart 2019
Duinoord Begroot   |   13 mei 2019 09:00

Dit plan kreeg minder dan 25 positieve likes. Er zijn in totaal 19 plannen ingediend die minder dan 25 likes kregen. Een plan moest minimaal 25 positieve likes halen om in aanmerking te komen voor een eerste haalbaarheidscheck. Dit plan is daarom ook niet geselecteerd voor de stemfase.

Een doorsteek voor veilig fietsen samen laten gaan met het vergroenen van de hoek Groot Hertoginnelaan en de 2e Sweelinckstraat

Het kruispunt Groot Hertoginnelaan  2e Sweelinckstraat  Valeriusstraat is na de herziening veel veiliger geworden voor autoverkeer. Helaas is het nu voetganger onvriendelijk en fietser gevaarlijk.
Vergroenen van de hoek Groot Hertoginnelaan / 2e Sweelinckstr gaat goed samen met een fietsdoorsteek voor meer fietsersveiligheid bij rechtsaf de 2e Sweelinckstr in


Argumenten

Argumenten voor

Geanonimiseerd | 12 maart 2019 23:55

Dat is een erg stenige deel van de buurt en kan zeker wat vergroening gebruiken.

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Nog geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.
Uitleg Stemmen Archief