Den Haag

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Dubbel glas in een monumentaal straatbeeld

Door: Geanonimiseerd
11 maart 2019
Duinoord Begroot   |   13 mei 2019 09:00

Dit plan kreeg minder dan 25 positieve likes. Er zijn in totaal 19 plannen ingediend die minder dan 25 likes kregen. Een plan moest minimaal 25 positieve likes halen om in aanmerking te komen voor een eerste haalbaarheidscheck. Dit plan is daarom ook niet geselecteerd voor de stemfase.

Huiseigenaren informeren over en stimuleren tot het plaatsen van isolatieglas zonder aantasting van de monumentale waarden.

Ik zie dat veel huiseigenaren worstelen met de keuze tussen het plaatsen van dubbel glas en behoud van het monumentale aanzicht. Veel eigenaren doen dan maar niets, anderen laten glas plaatsen met gebruik van glaslatten. Er zal een onderzoek worden uitgevoerd naar de mogelijkheden en buurtbewoners worden over de verschillende opties geïnformeerd. Eigenaren die kiezen voor de duurdere, toegestane opties zonder glaslatten, krijgen een kleine subsidie, bijvoorbeeld €500. Dit is dan na 60 plaatsingen op, maar dan ben je ook 60 huizen verder.

Argumenten

Argumenten voor

Nog geen argumenten voor.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Geanonimiseerd | 29 maart 2019 16:33

Kan al gratis via energiecoach voor de wijk. Hier hoeft het wijkbudget dus niet voor gebruikt te worden.

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.
Uitleg Stemmen Archief