Den Haag
Dit plan is niet geselecteerd

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is niet geselecteerd

Korte kant Obrechtstraat blijft woonerf

Door: Geanonimiseerd
20 maart 2019
Duinoord Begroot   |   13 mei 2019 09:00

Er is geen contact geweest met deze initiatiefnemer om het plan verder te concretiseren. Daardoor omvatte het plan niet voldoende informatie om door te gaan naar de stemronde.

Ik wilde graag de korte kant van de Obrechtstraat als woonerf behouden, zodat jonge kinderen er veilig buiten op straat kunnen spelen.

De korte kant van de Obrechtstraat is nu formeel een woonerf, maar wordt ook gebruikt als doorgangsroute en is voor spelende kinderen erg onoverzichtelijk. Ik zou graag het idee van een woonerf versterken door de inrichting van de straat aan te passen en ook meer groen toe te toevoegen. Idealitair zou ik de straat ook eenrichtingsverkeer willen maken, of zelfs aan één kant afsluiten, het liefst aan de kant van de Waldeck Pyrmontkade. Dan wordt de straat ook niet meer gebruikt door soms snel rijdend sluipverkeer.


Argumenten

Argumenten voor

Geanonimiseerd | 21 maart 2019 13:12

Er kan e.e.a aan het woonerf verbeterd worden. Het tweerichtingsverkeer vind ik juist wel goed. Het remt het snel rijden enigszins. De straat afsluiten lijkt me riskant. Vrachtauto's moeten dan achteruit de straat weer verlaten want voor keren is de straat te smal.
Wat meer groen en fietsparkeerplekken zijn zeer welkom.

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Nog geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.
Uitleg Stemmen Archief