Den Haag

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Auto's kunnen mooi zijn, maar zoveel auto's?

Door: Geanonimiseerd
23 maart 2019
Duinoord Begroot   |   13 mei 2019 09:00

Dit plan kreeg minder dan 25 positieve likes. Er zijn in totaal 19 plannen ingediend die minder dan 25 likes kregen. Een plan moest minimaal 25 positieve likes halen om in aanmerking te komen voor een eerste haalbaarheidscheck. Dit plan is daarom ook niet geselecteerd voor de stemfase.

Het beschikbare bedrag besteden aan een voorstudie naar de mogelijkheden om een parkeergarage onder het Sweelinckplein te bouwen,

De straten van ons geliefde Duinoord staan vol met auto's. De parkeerdruk is er dag en nacht hoog.  Voetgangers kunnen er niet altijd  uit de voeten, zie bijvoorbeeld de Reinkenstraat, waar je je als voetganger tussen de auto's en de fietsen door moet bewegen, en kinderen kunnen er niet meer spelen. Daar zou mogelijk iets aan te doen zijn door het verkeer naar een garage onder het Sweelinckplein te verplaatsen. De straten zijn er dan niet meer voor om te parkeren. Laden en lossen, een dagelijks verschijnsel dat er ook herhaaldelijk toe leidt dat de betreffende straat geblokkeerd wordt,  moet wel kunnen. 
In de voorstudie zou onderzocht moeten worden wat de technische mogelijkheden zijn om een parkeergarage te bouwen en wat de kosten van een dergelijk project zijn. Daarbij moet worden afgezien van de gebruikelijke dertig jaren termijn van deze investering, maar een veel langere levensduur worden aangehouden om tot een goede kosten-baten analyse te komen. Voorts moeten de kosten van het huidige parkeersysteem en de handhaving daarvan in de berekening worden meegenomen.  

Argumenten

Argumenten voor

Geanonimiseerd | 26 maart 2019 19:32

Kan de beplanting in beide plantsoenen ook mooi vernieuwd worden en blijft er nog een mooie plek over voor een schitterend (water)monument op het (nu bijna kale) middenplantsoen tussen de kades!

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Geanonimiseerd | 27 maart 2019 13:27

Dit plan is al meerdere malen geopperd sinds 1962. Echter mijn heeft in al die jaren geen plan kunnen presenteren dat geen afbreuk doet aan het monumentale Sweelinckplein.

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.
Uitleg Stemmen Archief