Den Haag

Waarom Duinoord Begroot?

Bewoners weten het beste wat er nodig is in hun straat, buurt en wijk en hebben vaak slimme en praktische oplossingen. Daarom heeft het stadsdeel geld vrijgemaakt voor meer zeggenschap voor bewoners. Met wijkbudgetten motiveren wij bewoners om hun eigen leefomgeving mooier, socialer, veiliger en groener te maken. Na Duinoord komen ook de andere wijken in Scheveningen aan de beurt.

Wat ging eraan vooraf?

Stadsdeel Scheveningen heeft na het succes van de pilot wijkbudget Scheveningen Haven en -Dorp besloten om ook de overige zeven wijken de komende jaren te voorzien van een wijkbudget van € 30.000,-. Duinoord was de eerste wijk die het geldbedrag heeft ontvangen in deze nieuwe reeks. Alle bewoners van Duinoord kregen in de maand maart de mogelijkheid om een initiatief in te dienen. De 54 ingediende plannen verschenen direct online en hadden minimaal 25 ‘likes’ nodig om door te gaan naar de volgende ronde; de haalbaarheidscheck door de gemeente.

Op 13 mei werden de 21 haalbare plannen voor de begrotingsfase bekend gemaakt. Hierna konden bewoners van 18 jaar en ouder met een persoonlijke stemcode het bedrag van € 30.000-, verdelen over één of meerdere plannen naar keuze. Aan die oproep werd massaal gehoor gegeven. Met als resultaat de vier winnende initiatieven, die met waar nodig met professionele begeleiding vanuit de gemeente, worden uitgevoerd. Het volgende wijkbudget is voor het Geuzen- en Statenkwartier en start naar verwachting in september 2019.

Hoe verder?

Met de indieners van de vier winnende plannen zal in de week van 17 juni 2019 contact opgenomen worden over het vervolg. Het volgende wijkbudget is voor het Staten- en Geuzenkwartier en start naar verwachting in september 2019.

Tijdlijn

1 maart t/m 31 maart 2019

Plannen insturen op de 3 thema’s

1 maart t/m 7 april 2019

Campagne voeren en op de plannen stemmen

8 april t/m 10 mei 2019

Haalbaarheidscheck door gemeente op ingediende plannen

13 mei 2019

Bekendmaking haalbare plannen voor de begrotingsfase

13 mei t/m 10 juni 2019

Duinoord Begroot: bewoners verdelen € 30.000,- over de haalbare plannen

15 juni 2019

Bekendmaking winnende plan(nen) om 10.00 uur op het Sweelinckplein

16 juni 2019 t/m 15 juni 2020

Uitvoering winnende plan(nen)
Uitleg Stemmen Archief